PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V rámci přijímacího řízení na školní rok 2013/2014 se na maturitní obory vzdělávání bude konat přijímací zkouška a to formou testu z českého jazyka a matematiky dne 22. a 26. dubna 2013.

Co je potřeba k přijímacímu řízení

Vydávaní zápisových lístků

Informace o oborech vzdělávání
Přihláška ke studiu
Přihláška ke studiu - možno vypsat
Kontakty na SPC a PPP
Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2012/13
Kritéria pro přijetí do vyššího ročníku
Počty přijímaných žáků na školní rok 2012-2013

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo